Striden mellom nabokommuner om helsehus: - Må realitetsorientere oss

Det er sterke reaksjoner i Hamarøy på at Filip Mikkelsen fra Tysfjord alt har konkludert med at helse- huset for nye Hamarøy kommune bør ligge på Drag.