Overtar ansvaret for rundt 40 stillinger i nabokommunen

Også formannskapet i Hamarøy stiller seg positiv til at kommunen overtar ansvaret for skoler og barnehager på Tysfjords vestside alt i høst.