Oppretter lokalutvalg på åtte steder i den nye kommunen

Travelt: Fellesnemnda for Tysfjord og Hamarøy har travle tider. Like før jul ble det gjort flere avklarende vedtak. Foto: Øyvind A. Olsen

Travelt: Fellesnemnda for Tysfjord og Hamarøy har travle tider. Like før jul ble det gjort flere avklarende vedtak. Foto: Øyvind A. Olsen

Fellesnemnda for nye Hamarøy kommune har behandlet forslag til «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet».

DEL

Rapporten ble tatt til etterretning og skal legges til grunn for Fellesnemndas videre arbeid.

Rapporten skal dessuten sendes til alle politiske partier i Hamarøy og Tysfjord.

Når det gjelder framtidig politisk struktur er det vedtatt at formannskapsmodellen skal legges til grunn for den politiske organiseringen i nye Hamarøy kommune.

Det skal også etableres en ordning med lokalutvalg i Musken, på Drag, Innhavet, Oppeid, Ulvsvåg, Storjord, Skutvik og Tranøy.

Fellesnemnda slutter seg videre til delprosjektets anbefaling om at det samiske perspektivet skal behandles på lik linje og integreres med øvrige samfunnsområder og etablerte strukturer, komiteer og utvalg.

Artikkeltags