Nykommunen ber om møter med departementet

Bistand: Ordfører Jan-Folke Sandnes og nye Hamarøy kommune trenger råd og bistand fra departementshold.

Bistand: Ordfører Jan-Folke Sandnes og nye Hamarøy kommune trenger råd og bistand fra departementshold. Foto:

Hamarøy kommune har bedt om et møte med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DEL

Bakgrunnen for ønsket er et utfordringsnotat datert 4. juli 2019 knyttet til etableringen av nye Hamarøy kommune fra 2020. Den nye kommunen vil bestå av Hamarøy og Tysfjords vestside.

– Vi ønsker i møtet å kunne gi utfyllende opplysninger knyttet til notatet, og orientere om hvilke grep som allerede er gjort for å kunne få en positiv utvikling av den nye kommunen. Det vil også være av særdeles stor betydning å få drøftet gjennom hvordan vi håndterer det akkumulerte merforbruket for de to kommunene inn i nye kommuner, da dette vil i stor grad påvirke den nye kommunens utviklingskraft, skriver ordfører Jan-Folke Sandnes i Hamarøy i henvendelsen til departementet.

Ordføreren har også invitert statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et møte i Hamarøy 4. september for å drøfte forhold omkring utviklingen av nye Hamarøy kommune.

 – Agenda på møte vil være å drøfte distrikts- og regionalpolitiske utviklingstiltak for den nye kommunen, samt drøfte muligheter for utvikling av nye Hamarøy som samisk språkforvaltningskommune, heter det i invitasjonen.

Artikkeltags