Det skal igjen deles ut midler fra Bli kjent-fondet for nye Hamarøy kommune.

Søknadsfristen er 1. oktober og til fordeling foreligger 400.000 kroner.

Bakgrunnen for opprettelsen av fondet er at Hamarøy og Tysfjords vestside som kjent skal slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020.

Frivillige lag, organisasjoner og institusjoner i Hamarøy og Tysfjord kan søke om tilskudd til ulike aktiviteter og arrangement.

Målet er å legge til rette for å bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid.

I forrige søknadsrunde ga kommunen støtte til blant annet paintballturnering, grillkveld, sommerles-kampanje og lørdags-duodje med tradisjonell skinnsøm.

Kravet for å få støtte er at tiltaket må rette seg mot innbyggere fra både Hamarøy og Tysfjord vest, og at tiltaket må foregå i en av de to kommunene.

Det deles ut inntil 10.000 kroner til hvert tiltak eller arrangement.

Alt søkere trenger å gjøre er å sende e-post eller brev til Hamarøy kommune med beskrivelse av tiltaket, en beskrivelse av hvordan folk skal finne ut av når og hvor arrangementet/tiltaket foregår, samt en kort orientering om hva pengene skal brukes til.