Stiller seg bak nei til 120 millioner

Samtlige partier som stiller lister ved kommunevalget i Hamarøy stiller seg bak beslutningen om å avslå tilbud på 120 millioner kroner fra Narvik kommune.