Ber om møte om akuttberedskap

Større ansvar: Kommunalsjef Grete Prestegård  får en større kommune og dermed også et større ansvarsområde fra 2020 når nye Hamarøy kommune  ser dagens lys.

Større ansvar: Kommunalsjef Grete Prestegård får en større kommune og dermed også et større ansvarsområde fra 2020 når nye Hamarøy kommune ser dagens lys. Foto:

Nye Hamarøy kommune ønsker et snarlig møte med Nordlandssykehuset om akuttberedskapen i deler av Tysfjord.

DEL

Bakgrunnen er at i forbindelse med kommunereformen blir Tysfjords vestside en del av nye Hamarøy kommune. Den nye kommunen vil da blant annet få en veiløs bygd med fastboende; Musken.

Grete Prestegård, kommunalsjef for helse og omsorg, viser i henvendelsen til at Tysfjord kommune per i dag har samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge om legeskyssbåt som både ivaretar akuttberedskapen for Tysfjord og delvis står for skyss av helsepersonell.

Nye Hamarøy vil høre inn under Nordlandssykehuset. Derfor ønsker Prestegård et snarlig møte for å diskutere på hvilken måte sykehuset skal ivareta akuttberedskapen i Tysfjord.

Artikkeltags