Ber om tunnel-svar

Statens vegvesen har henvendt seg til Hamarøy og Tysfjord kommuner med spørsmål om den videre behandlingen av planforslaget for tunnel gjennom E6 Ulvsvågskaret.