Kommunen mangler omsorgsboliger - leier sju private leiligheter

Mangel på sykehjemsplasser og omsorgsboliger gjør at Hamarøy kommune legger til side planene om å avvikle en avdeling på sykehjemmet på Oppeid.