Storkonsern frykter skolekutt: – Det kan være den første spikeren i kista

Satsingsområde: Laksegiganten Nordlaks satser stort i Nord-Salten, blant annet på Innhavet i Hamarøy. Selskapet er avhengig av  godt skoletilbud i Nord-Salten for å kunne rekruttere ansatte.

Satsingsområde: Laksegiganten Nordlaks satser stort i Nord-Salten, blant annet på Innhavet i Hamarøy. Selskapet er avhengig av godt skoletilbud i Nord-Salten for å kunne rekruttere ansatte. Foto:

Oppdrettsgiganten Nordlaks AS frykter konsekvensene av forslaget om å foreta kutt i det videregående skoletilbudet i Nord-Salten.

DEL

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen sier til Avisa Nordland at Nordlaks oppfatter kuttforslagene som er foreslått for Knut Hamsun videregående skole som dramatiske.

Avgjørende: Kommunikasjonsrådgiver Lars Fredrik Martinussen (t.v.) i Nordlaks AS, her sammen med Nordlaks-sjef Inge Berg, understreker viktigheten av å beholde et godt videregående skoletilbud i Nord-Salten.

Avgjørende: Kommunikasjonsrådgiver Lars Fredrik Martinussen (t.v.) i Nordlaks AS, her sammen med Nordlaks-sjef Inge Berg, understreker viktigheten av å beholde et godt videregående skoletilbud i Nord-Salten. Foto:

– Det kan være den første spikeren i kista til hele det videregående skoletilbudet i Nord-Salten. Vi frykter at grunnlaget for tilbudet i regionen på sikt vil forsvinne når store og viktige deler av det foreslås nedlagt. Det er alvorlig. Det er avgjørende for rekruttering av lokal arbeidskraft at ungdom fra regionen har muligheter for å gå på videregående skole i sitt område. Det samme gjelder mulighetene for å rekruttere ansatte utenfra, sier Lars Fredrik Martinussen.

Trenger hele samfunnet

Som eksempel på det han snakker om viser han til at seks ansatte i Nordlaks i regionen har fått barn det siste året.

– Det er viktig for oss som arbeidsgivere at både disse foreldrene, og andre som vi rekrutterer, vet at det finnes muligheter for videregående skolegang og utdanning lokalt. Både Nordlaks og andre bedrifter i Nord-Salten trenger hele samfunn rundt oss for å være attraktive arbeidsgivere som kan tilby attraktive arbeidsplasser. Da er et godt skoletilbud helt sentralt. Derfor håper vi at Nordland fylkeskommune kan bidra til å legge forholdene til rette for næringslivet, oppfordrer Martinussen.

Ikke positivt

Han poengterer at Hamarøy og Nord-Salten allerede i dag er et svært viktig område for Nordlaks.

– Havbruksnæringen har investert for milliardbeløp i regionen de siste årene. Det er store avstander i området og nærmeste alternative skole ligger langt unna. Vi ønsker å bygge videre på de investeringene vi allerede har gjort og å fortsette utviklingen. Men, det som er i ferd med å skje i forhold til den videregående skolen, er ikke positivt i denne sammenhengen, sier han.

Kommunikasjonssjefen i Nordlaks-konsernet understreker også betydningen av å beholde Steigen-modellen, som i alle fall indirekte kan bli rammet av kuttforslagene.

– Det er et opplæringstilbud som har fungert veldig godt. Både vi og andre aktører innenfor havbruksnæringen har hatt og har mange lærlinger og praksiselever fra denne ordningen, sier Martinussen.

Skjønner ikke

Han synes det er vanskelig å skjønne den strategiske tankegangen til Nordland fylkeskommune bak de foreslåtte kuttene.

– Fylkeskommunen må ta inn over seg hvilke utfordringer og muligheter man har i Nordland, ikke nødvendigvis hva man gjør andre steder i landet, slik jeg har inntrykk av at det er gjort. Det er langs kysten til denne fylkeskommunen at det drives størst verdiskapning og det er der de utpekte framtidsnæringene skal ligge. Dette bør hovedstrategien til fylkeskommunen gjenspeile, mener Lars Fredrik Martinussen.

Artikkeltags