Mens det mange andre steder er mangel på lærlingplasser, er situasjonen i Nord-Salten en helt annen

Flere: Før jul ble det arrangert yrkesmesse i Steigen der elever som skal begynne i videregående kunne velge mellom ordinær skolegang og lærlingplasser i bedrifter. I Nord-Salten er det nå betydelig flere lærlingplasser enn tilgjengelige lærlinger.

Flere: Før jul ble det arrangert yrkesmesse i Steigen der elever som skal begynne i videregående kunne velge mellom ordinær skolegang og lærlingplasser i bedrifter. I Nord-Salten er det nå betydelig flere lærlingplasser enn tilgjengelige lærlinger.

Artikkelen er over 2 år gammel

Mens det mange andre steder er mangel på lærlingplasser, er situasjonen i Nord-Salten en helt annen.

DEL

Regionen, som består av Steigen, Hamarøy og Tysfjord, har flere lærlingplasser enn lærlinger.

– Nord-Salten er med sine 45 tilgjengelige lærlingplasser helt i Nordlandstoppen når det gjelder lærlingtetthet. 45 læreplasser i forhold til et innbyggertall på rundt 6300 er ledende i Nordland, kanskje i hele landet. Lærlingplassene er både i offentlig og privat sektor. En del er knyttet til Steigenmodellen, der elevene går ut i lære fra dag én, sier fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen, til Avisa Nordland.

Viktig nøkkel

Olsen roser arbeidet som gjennom flere år har vært gjort for å framskaffe lærlingplasser i Nord-Salten.

– I flere år på rad er det mobilisert mellom 42 og 45 lærlingplasser. Vi vet at antallet elever som fullfører videregående opplæring er tett knyttet opp mot tilgangen på lærlingplasser. At elevene kommer ut i lære er den viktigste nøkkelen til at det rekrutteres fagarbeidere til nærings- og arbeidslivet i Nordland, sier fylkesråden.

Får utdanning med lønn

Olsen mener dette er en vinn-vinn-situasjon.

– For arbeidslivet handler det om å ta samfunnsansvar. Gjennom dette ansvaret sikrer bedriftene og det offentlige at de har jevn rekruttering av kompetent arbeidskraft. For elevene gir vissheten om at det finnes lærlingplasser, en trygghet for å søke seg til en utdanning, mener Hild Marit Olsen.

Har fått søkere

Det samme mener Kenneth Larsen, administrativ leder for flere bedrifter i Steigen.

Bøteriet AS, der han er daglig leder, har i år for første gang fått inn søkere på fiskeriredskapsfaget, to i tallet. Samme antall har Folden Aqua AS fått.

I kø for å sikre seg lærlinger

Tidligere har Bøteriet AS måttet kjøre egne opplegg for å få utdannet folk i faget.

– Vi ønsker å få inn flere ungdommer. Da er det gunstig å rekruttere lærlinger gjennom Steigenmodellen. Vi ser jo at kampen om arbeidskraften ikke akkurat blir lettere med årene. Vi er heller ikke så mange i Steigen. Vi har ambisjoner om å vokse og å få mange flere ansatte. Da er det veldig flott å få lære dem opp fra grunnen av, samtidig som vi støtter opp om Steigen-modellen. Også folk utenom Nord-Salten kan søke på lærlingplasser i regionen, tilføyer Kenneth Larsen.

Gode resultater

Rektor Elin Eidsvik sier i en kommentar til Avisa Nordland at Knut Hamsun videregående skole har jobbet målrettet og systematisk med mobilisering av lærlingplasser over flere år.

Modell som viser vei

– Dette arbeidet har gitt gode resultater. Næringslivet og kommunene i området har sammen med skolen bidratt til dette løftet, sier Eidsvik.

Hun viser til at den alternative yrkesfagmodellen, Steigenmodellen, hadde opprinnelig sitt utspring i Steigen, men nå tilbys i hele Nord-Salten.

– Elevene starter fra første dag i bedrift. De får fellesfagene på skolen to dager i uka, og er lærling tre dager i uka, sier Eidsvik.

Hun legger til at interesserte bedrifter eller aktuelle lærlinger kan henvende seg til skolen for nærmere informasjon.

Artikkeltags