Her skal de bygge om E6

Statens vegvesen skal i samarbeid med kommunene Hamarøy og Tysfjord starte med detaljregulering av E6 Ulvsvågskaret.