Fortsatt et lite håp om å berge ungdomsskolen

Håpet om å beholde ungdomstrinnet på Innhavet Oppvekstsenter i Hamarøy lever videre, i alle fall til over nyttår.