Kommunen kan tape 11 millioner hvert år: – Det som vil tjene mest på dette er de store bykommunene

Forslaget til omlegging av kraftverksbeskatning kan få dramatiske utslag for Hamarøy kommune.