– Dette sikrer kommunen utleieboliger i framtiden

Det arbeides nå for å få omregulert deler av Hamarøy Fiskecamping til på Presteid til boligformål.