Behov for å frikjøpe varaordføreren

Varaordføreren i Robek-kommunen Hamarøy kan bli frikjøpt for å jobbe i 33 prosents stilling en periode framover.