Liten terrforfare, derfor blir ikke vannverket gjerdet inn

– Det er ikke grunn til å tro at det er råvannskilden som er årsaken til lukten og smaken på vannet fra Ulvsvåg vannverk.