Emrah Gunes (33) ny «skipper» på det spesielle spisestedet

Etter flere års stillstand er det igjen drift om bord i hvalskuta «Svolværing» på Tranøy.