1,26 millioner til legetjenesten

Helsedirektoratet har gitt Hamarøy kommune to tilskudd til prosjekt for kompetanseheving i allmennlegetjenesten.