Hamarøy Historielag vil bygge skjeltersjå

Får sjå: Det skal bygges sjå der Anna i Makkvatnet i sin tid bodde.

Får sjå: Det skal bygges sjå der Anna i Makkvatnet i sin tid bodde.

Hamarøy Historielag vil oppføre en skjeltersjå i området rundt Makkvatngården sør i Hamarøy.

DEL

Tiltaket er en del av «Anna i Makkvatnet»-prosjektet. Det går ut på å lage en tursti langs den gamle ferdselsveien og flyktningruten fra Hopen i Steigen til Strinda i Hamarøy, samt utvikle tuftene på gården som et turmål.

I søknad til Hamarøy kommune om tillatelse til oppføring av sjåen, opplyses det at gården ved Makkvatnet er fredet som samisk kulturminne, og at nærmere plassering og utforming må skje i samarbeid med Sametinget.

I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal det ikke føres opp bygninger nærmere enn 50 meter fra vann og vassdrag. Historielaget har søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Hamarøy kommune er positive til prosjektet, og vil vurdere å innvilge dispensasjon hvis det ikke framkommer vesentlige innvendinger.

Artikkeltags