Fem fikk tilskudd i Hamarøy

Plan- og ressursutvalget i Hamarøy har fordelt midler til kultur- og næringsformål.