Får utsatt frist til 2025 for å starte kraftutbygging

Selskapet Tinfos AS har fått forlenget frist for kraftutbygging i Hamarøy.