Ansatte er usikre på framtiden i ny kommune

Mange kommunalt ansatte i Tysfjord og Hamarøy er usikre på hvordan framtiden deres blir.