Selger kjempeeiendom for å få råd til å investere

Hamarøy kommune skal legge ut for salg en bolig og en stor utmarkseiendom for å finansiere investeringsprosjekter.