Redd for å snuble bein på nye Hamarøy kommune

Rådmannen i Hamarøy, Eirik Hopland, er redd for å snuble bein på nye Hamarøy kommune.