Kommunen skal investere for ni millioner kroner

Det skal gjennomføres investeringstiltak for drøyt 9,16 millioner kroner i Hamarøy i 2019.