Historisk bra regnskap for Hamarøy kommune

Hamarøy kommune får et overskudd på hele 9,1 millioner kroner i regnskapet for 2018.