Foreslår å legge ned vaskeri på sykehjem

Rådmannen i Hamarøy foreslår å legge ned vaskeriet på sykehjemmet Hamarøy Bygdeheim på Oppeid.