Godtar ikke nedgradering av kai: – Dette må etter vår oppfatning være en feil

Skutvik Velforening reagerer på forslag om nedgradering av kaibruken på stedet.