Håper på flere flyktninger, beholder bosenteret

Politikerne i Hamarøy håper på bosetting av nye flyktninger i år og venter derfor med å kvitte seg med Hamarøy Internasjonale Senter (HIS).