Striden rundt gigantanlegget fortsetter. Sjekker om vedtak var lovlig

Striden rundt havfarmen Nordlaks AS ønsker å etablere i Hamarøy, fortsetter.