Ikke tid til å lese sakspapirene

Plan- og ressursutvalget i Hamarøy har oversendt sak om planprogram for omstridt havfarm til kommunestyret uten innstilling.