Trond vil utvide åpningstidene. Vil ha ny status

Tranøy Handel AL og Nordbygda Utvikling SA jobber for at reiselivsmålet Tranøy i Hamarøy skal få status som turiststed.