Fjerner boplikten som en av de siste kommunene i nord: – Jeg er usikker på om det er lurt

Hamarøy kommune har som en av de aller siste kommunene i Nord-Norge fjernet ordningen med nullkonsesjon.