To alternativer for fortsatt drift av truet barnehage

Håpet om et fortsatt liv for Skutvik barnehage lever etter behandlingen i formannskapet i Hamarøy mandag.