Kommunen kan gå på kraftig økonomisk smell

Dersom det ikke gjøres økonomiske grep, kan Hamarøy kommune ende opp med et regnskapsunderskudd på rundt fem millioner kroner for 2019.