Ble prioritert til tross for at finansieringen ikke er på plass

Hamarøy kommune har foretatt prioritering av spillemiddelsøknader for 2020.