Ny kai til 4,5 millioner vil ikke kunne ta gods. Må vurdere planene på ny

Det er høyst usikkert hva som vil skje med planene om å oppgradere den kommunale trekaia på Skutvik.