Kritisk til leieavtale. Krever at alle blir behandlet likt

– Det er viktig for alle utbyggere, også utenfor Oppeid, å få muligheten til å konkurrere om kommunale leieavtaler på like vilkår.