Kaia er stengt og ser ut som om den holder på å ramle på havet

Selskapet Skutvik Utvikling AS ønsker fart i arbeidet med utviklingen av Skutvik.