Norges største litterære forening har opp gjennom årene opparbeidet seg en anselig kunstsamling, det aller meste gitt i gave av kunstnere.

Under feiringen av 30-årsjubileet på Hamsunsenteret fredag kveld ble det kjent at kunstsamlingen har fått et svært betydelig tilskudd.

Knut Hamsuns barnebarn Anne Marie, som døde i 2016, og hennes nylig avdøde mann Jan Thurmann-Moe, har nemlig testamentert tre kunstskatter til selskapet.

 

Gavene består av en radering av Edvard Munch kalt «Portrett av Knut Hamsun 1896», en radering av svenske Albert Engström, dedisert til Marie og Knut Hamsun, samt parets bryllupsgave fra Tore Hamsun, Knut Hamsuns sønn, et portrettmaleri av den store dikteren fra 1951.

Må stilles ut

Mangeårig Hamsun-arbeider, Alf-Einar Øien, sekretær for Hamsun-Selskapet, mener at kunsten selskapet eier, bør stilles ut.

– Kanskje aller helst på Hamsunsenteret som en del av utstillingene der. Dette er kunstskatter som ikke bør stå gjemt bort på et loft. Det vil være meningsløst når vi har et nasjonalt senter for Hamsun. Da bør dette senteret få lov til å forvalte disse verdiene, mener Øien.

 

– Hvor store verdier er det snakk om?

– Det dreier seg om kunst for millionbeløp. Hamsun-Selskapet forsøker å få taksert verdien, forteller Øien.

– Det Alf-Einar Øien foreslår er en helt glimrende idé. Hvis vi får til et samarbeid med Hamsunsenteret slik at vi kan få stilt ut kunsten der, kan folk fra hele verden få se de mange klenodiene vi har fått i gave opp gjennom årene, sier lederen for Hamsun-Selskapet, Hege Faust til Avisa Nordland.

Vanvittig raus gave

Hun ble først for få dager siden kjent med gaven fra ekteparet Thurmann-Moe.

 

– Det er en vanvittig raus gave og en flott anerkjennelse av det arbeidet Hamsun-Selskapet gjør. Vi er en ideell organisasjon, som livnærer oss av bidrag gjennom søknader og medlemskontingent. I tillegg er det altså kunstnere, store kulturpersonligheter, som bidrar med kunstverk, sier Faust.

Under den svært godt besøkte feiringen av Hamsun-Selskapets jubileum ble for øvrig Helga Wiik og Leif Hamsun utnevnt til æresmedlemmer av selskapet.

Varaordfører i Hamarøy, May Valle, betegnet i en tale selskapets betydning for Hamarøy kommune som enorm.

Litteraturseminar

Hamsun-Selskapet har ikke bare jubilert, men også arrangert litteraturseminar i forbindelse med årets Hamsundager.

Medlemstallet i selskapet er omtrent halvert i forhold til da interessen for Knut Hamsun var som størst, men med sine nærmere 500 medlemmer er det fortsatt landets største litterære selskap.

 

Årets seminar var det 19. i rekken og det 18. som er arrangert i Hamarøy.

- Vi er fornøyde hvis det kommer flere enn 50 deltakere på seminaret, sa gjenvalgt leder i Hamsun-Selskapet, Hege Faust, en halvtime før seminaret tok til torsdag.

 

Hun ble ikke skuffet. Rundt 80 befant seg i Æventyrsalen på Hamsunsenteret da en av landets aller fremste Hamsun-eksperter, professor emeritus Nils Magne Knutsen holdt et engasjert, morsomt og tankevekkende foredrag om «Hamsun mot strømmen».

- Interessen for Hamsun ser ut til å holde seg godt, selv om vi i år ikke har lyktes i å få de helt store navnene til seminaret. Hamsundagene har gitt oss god drahjelp med et spennende program, konstaterte Faust.

Skal fornye seg

- Vil Hamsun-Selskapet fortsette å arrangere litteraturseminarer på Hamsundagene?

- Det blir jo en sak for det nye styret, men det regner jeg med. Vi må vurdere om vi skal satse på et mindre omfattende akademisk program, spesielt fordi ungdommen prioriterer annerledes. Vi er jo nødt til å fornye oss, så vi vil nok i framtiden legge vekt på at vi i samarbeid med Hamsunsenteret skal sy sammen et program som både når kjerneleserne av Hamsun, og samtidig har et litt bredere nedslagsfelt. Hittil har vi ikke ønsket så mye innblanding i arbeidet med programmet vårt, men nå har vi fått ganske tydelige signaler, både fra lokalbefolkningen og medlemmene våre om at vi bør samarbeide mye tettere med Hamsunsenteret, forteller Faust.

 

- Kan det forventes store forfatternavn til litteraturseminaret i 2020?

- Ja, det tror jeg, og da kanskje både fra Norge og utlandet.