Vil ikke underlegges kulturetaten

Styret for frivilligsentralen i Hamarøy vil ikke være underlagt kulturetaten.