Ber om å bosette ti flyktninger i 2020

Fortsatt aktivitet? Politikerne i Hamarøy har en stund snakket om å legge ned driften ved Hamarøy Internasjonale Senter. En ny henvendelse fra IMDi kan medføre fortsatt behov for senteret.

Fortsatt aktivitet? Politikerne i Hamarøy har en stund snakket om å legge ned driften ved Hamarøy Internasjonale Senter. En ny henvendelse fra IMDi kan medføre fortsatt behov for senteret. Foto:

IMDi har bedt Hamarøy kommune om å bosette ti flyktninger i 2020.

DEL

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om at to av de ti plassene blir benyttet til å bosette enslige mindreårige flyktninger over 15 år.

Dersom alderssammensetningen av de enslige mindreårige endrer seg, ber IMDi om at kommunen er fleksibel og bosetter både fra Barne-, ungdoms- og familieetaten sine omsorgssenter og Utlendingsdirektoratet sine mottak for enslige mindreårige. Frist for å svare på henvendelsen er satt til 20. desember.

Bakgrunnen for henvendelsen til blant annet Hamarøy kommune er at de nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige, hvorav 40 er under 15 år.

Artikkeltags