Bedt om å bosette ti flyktninger

Hamarøy kommune ønsker å bosette flyktninger også i 2020.