Krever kompensasjon og arbeidsplasser for havfarm

Gjenytelse: Politikerne i Hamarøy vil ha noe igjen for å stille havområder til disposisjon for havfarm.

Gjenytelse: Politikerne i Hamarøy vil ha noe igjen for å stille havområder til disposisjon for havfarm. Foto:

Arbeidet med planene for havfarmen utenfor Hamarøy kan fortsette etter at kommunestyret har fastsatt planprogrammet for prosjektet.

DEL

Under behandlingen i kommunestyret ble det bestemt å få utredet noen flere temaer. Blant annet må juridiske vedrørende hevd til bruk av arealet besvares. Det samme gjelder samfunnsmessige forhold, ringvirkninger og konsekvenser.

I en felles merknad krever kommunestyret at havfarmen må planlegges og vurderes ut fra krav om bærekraftig drift og utforming. Før utviklingskonsesjonene konverteres til ordinære konsesjoner, skal miljøkravene være innfridd.

Hamarøy kommunestyre vil signalisere at det vil være avgjørende før endelig standpunkt i saken tas, at etableringen utløser økonomisk kompensasjon for konsesjonene, samt arbeidsplasser i Hamarøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at sjøarealet utenfor Tranøy kan nyttes til akvakultur, gjennom å kunne drive havbruk med et flyttbart akvakulturanlegg.


Artikkeltags