Statlig støtte til nærbutikk

Trivsel: Nærbutikker, som Skutvik Landhandel er viktig for at folk skal bo og trives på bygda.

Trivsel: Nærbutikker, som Skutvik Landhandel er viktig for at folk skal bo og trives på bygda. Foto:

Skutvik Landhandel i Hamarøy har fått 261.000 kroner i statlig støtte for andre halvår av 2019.

DEL

Investeringsstøtten er gitt til Skutvik Utvikling AS gjennom Merkur-programmet og skal brukes til butikkutvikling.

Skutvik Utvikling har som formål å fremme vekst og utvikling i Skutvik, og skal bistå ved etablering av nye virksomheter.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Merkur arbeider for at folk i distriktene skal ha en nærbutikk av god kvalitet, med godt utvalg av dagligvarer og mange tilleggstjenester. Kjøpmenn får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til støtte til viktige investeringer.

– Nærbutikken er viktig for at folk skal bo og trives på bygda. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk er det vanskelig å få folk til å bosette seg utenfor byer og tettsteder. Butikken er også en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Distriktssenteret, som forvalter Merkur-programmet, er opptatt av å styrke dialogen mellom butikk og kommune. Vår erfaring er at lokalbutikken både kan bidra til god samfunnsutvikling og styrke kommunens servicetilbud. Mange kommuner samarbeider aktivt med nærbutikkene sine, ved at butikken fungerer som kommunalt servicepunkt, opplyser Distriktssenteret i en pressemelding.

Artikkeltags