Åpner for at mangemillionær får brenne gamle bygninger

Politikerne i Hamarøy åpner for å gi tillatelse til å brenne husene på Korsvik-tunet.