Hamarøy viderefører trolig lokale karanteregler

Ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy tror Hamarøy vil videreføre sine lokale karanteneregler.