Hamarøy blir ikke vertskommune

Hamarøy får ikke status som vertskommune for utviklingssenter.