Over 50 prestestillinger i Distrikts-Norge står ledig. Konsekvensen er servicekirker som ikke kan bygge relasjoner i lokalsamfunnet over tid. 

Flere bispedømmer sliter med å få fylt alle prestestillingene, og verst er det i nord, skriver NRK. Både Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømme har 15 stillinger uten fast prest. I Nidaros er 10 av 120 prestestillinger ubesatt.

I Bjørgvin bispedømme på Vestlandet er tre stillinger uten fast prest, i Møre er fem ledig, men de holder på å ansette, og i Hamar får NRK oppgitt at mellom seks til åtte stillinger er uten fast prest.

I Tunsberg bispedømme på Østlandet er situasjonen derimot en annen. I tillegg oppgir Agder og Telemark, Stavanger, Borg og Oslo bispedømme at de ikke har noen ledige prestestillinger.

Ifølge personalsjef i Nidaros bispedømme, Steinar Skomedal har de hatt vanskeligheter med å rekruttere nye i flere år. Skomedal tror det hovedsakelig skyldes at det utdannes for få prester.

Skomedal sier til NRK at de klarer å opprettholde de grunnleggende tjenestene, som begravelser, gudstjenester og vigsler.

– Situasjonen er ikke kritisk, men det blir noen løsninger som ikke er optimale, sier han og viser til manglende relasjonsbygging.